Geschäftsbericht


Munich Brand Hub AG

Jahresabschluss per 30.04.18

Munich Brand Hub AG

Bericht des Aufsichtsrats per 30.04.18

Westgrund AG

Geschäftsbericht per 31.12.17

Q-SOFT Verwaltungs AG

Geschäftsbericht per 30.09.18

Smart Grids AG

Jahresabschluss per 31.12.17

AGO AG Energie + Anlagen

Geschäftsbericht (RGJ) per 31.08.18

Aladdin Blockchain Technologies Holding SE

Bericht des Verwaltungsrats per 31.12.17

KREMLIN AG

Jahresabschluss per 31.12.17

HumanOptics AG

Geschäftsbericht per 30.06.18

DFV Deutsche Familienversicherung AG

Geschäftsbericht per 31.12.17

HanseYachts AG

Jahresabschluss per 30.06.18

Fortec Elektronik AG

Geschäftsbericht per 30.06.18

TC Unterhaltungselektronik AG

Jahresabschluss per 31.12.17

STEMMER IMAGING AG

Geschäftsbericht per 30.06.18

KWS Saat AG

Geschäftsbericht per 30.06.18

Ceotronics AG

Geschäftsbericht per 31.05.18

micData AG

Bericht des Aufsichtsrats per 31.12.17

Limes Schlosskliniken AG

Jahresabschluss per 31.12.17