HV-Beschlüsse


Youbisheng Green Paper AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 14.09.18

curasan AG

HV-Beschluss zur außerordentlichen Hauptversammlung am 21.09.18

Black Pearl Digital AG

HV-Beschluss zur außerordentlichen Hauptversammlung am 10.09.18

IMW Immobilien SE

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 20.09.18

Bastei Lübbe AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 19.09.18

Ming Le Sports AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 14.09.18

Philion SE

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 17.09.18

OTI Greentech AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 11.09.18

HMS Bergbau AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 11.09.18

The NAGA Group AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.18

Hasen-Immobilien AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 30.08.18

D-W-H Deutsche Werte Holding AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 30.08.18

Turbon AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 23.08.18

Mühl Product & Service AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.08.18

ENDOR AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 24.08.18

Triplan AG

HV-Beschluss 1 zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.08.18

Triplan AG

HV-Beschluss 2 zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.08.18

DG-Gruppe AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.08.18

Westag & Getalit AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 31.08.18

R. Stahl AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 30.08.18